wyszukiwanie Nieruchomości do wynajęcia na żądanie "DWA POKOJE " w mieście Kraków

  • >> Dalej

0
3 POKOJE *** UL. KROWODERSKA *** STARE MIASTO *** 92 M2 *** 3 POKOJE

www.gumtree.pl 2400 Kraków

3 POKOJE *** Bardzo przestronne mieszkanie położone w ścisłym centrum Krakowa w klimatycznej kamienicy. Jest w pełni umeblowane i wyposażone. Świetna lokalizacja, w pobliżu znajduje się dużo sklepów oraz jest znakomity dojazd miejskimi środkami transportu. OPŁATY: 2400 zł + ok. 260 zł (czynsz adm.) + prąd, gaz woda TEL. 730-603-941 nr ogłoszenia: 1177

24.01|03:29

0
Tanie noclegi 18zł, tanie pokoje, kwatery pracownicze, pokoje gościnne

www.olx.pl 18 Kraków

Czysto-Tanio-Bezpiecznie Wynajem noclegów już od 18 zł za dzień przy wynajmie na miesiąc 540zł. 1 osoba 39zł doba. Wysoki standard wykończenia. Wynajem, noclegi, pokoje, kwatery pracownicze, blisko szpitala Rydygiera. W cenie wynajmu sprzątanie pokoju i całego obiektu, nowe łóżka, szafy, pościele, wyposażenie, jadalnia, darmowe wi-fi, pralnia. Adres: 31-651 Kraków, Mistrzejowicka 2. Szybki dojazd do Rynku Głównego-15 minut. Bardzo dobra lokalizacja i dojazd, własny parking, budynek ogrodzony, monitorowany. Posesja jest ogrodzona i znajduje się niedaleko Szpitala Rydygiera w rejonie ul. Okulickiego w Krakowie. W pobliżu znajduje się kompleks w którego skład wchodzą: apteka, sklep Żabka, gastronomia, 2 x piekarnia, poczta, Biedronka i wiele innych. Lokalizacja jest dobrze skomunikowana z centrum Krakowa, 10 km od Rynku Głównego, 4 km od Parku Wodnego oraz 2 km od Centrum Handlowego Wanda i marketu Aldi. Komunikacja miejska autobusy: 138,182,511 i koło szpitala Rydygiera 123, 139, 153, 193, 501, 601, tramwaje: 9, 14, 16, 21, 52,64. W pobliżu znajduje się również stadnina koni, hotel wraz restauracją Zajazd Szlachecki, stacja paliw z myjnią. Obszar ten posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną, w okolicy znajdują się przedszkola, żłobki, szkoły , przychodnie lekarskie, centra handlowe. Dużym plusem lokalizacji jest spora ilość terenów zielonych, przestrzeń między budynkami, duża ilość zewnętrznych miejsc postojowych na posesji, jak i nowa droga dojazdowa. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione walory dzielnicy oraz umiarkowane ceny wynajmu, okolice te postrzegane są jako atrakcyjne. Na terenie budynku znajduje się Wi-Fi, mikrofalówka, 2 x czajnik, 2 x pralka, 2 x lodówka, 2 x łazienka z prysznicem i wanną. Pokoje wyposażone są w wygodne nowe jednoosobowe łóżka, szafy i stoliki. Dogodny również jest dojazd do zakładów przemysłowych usytuowanych w Nowej Hucie (spalarnia, elektrociepłownia, cementownia, kombinat) jak i budowy trasy S7 - wschodniej obwodnicy Krakowa. Wszystkie pomieszczenia budynku wraz z posesją, są sprzątane przez panią sprzątaczkę. Sprzątanie i czystość budynku jest w cenie wynajmu. Jest również dostępna usługa zleconego prania z prasowaniem. Pokoje wielo osobowe. Ceny za osobę wraz z mediami: 18zł cena za dzień przy wynajmie na miesiąc, 540zł miesiąc 39zł za 1 dzień 1 nocleg. Ceny mogą ulec zmianie. Faktura Vat +23%. Płatności gotówką, kartą lub przelewem. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym w zakresie zakwaterowania gości, turystów, osób prywatnych, pracowników i kadry kierowniczej. Zapraszamy również do współpracy agencje nieruchomości, agencje pracy, pośredników w zakresie zakwaterowania Klientów, gości, pracowników na terenie Krakowa. Rozmawiamy w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, hiszpańskim i włoskim. Kontakt: Tel. 501 - pokaż numer telefonu - , 883 - pokaż numer telefonu - , 504 - pokaż numer telefonu - , 510 - pokaż numer telefonu - . Preferowany kontakt mailowy wynajemzklasa.pl Renting accommodation from just PLN 18 per day / PLN 540 a month. High standard of finish. Rent, accommodation, rooms, workers quarters, near the Rydygier hospital. The price of renting includes cleaning the room and the entire facility like new beds, wardrobes, bed sheets, equipment, dining room, free wi-fi, laundry. Address: 31-651 Kraków, Mistrzejowicka 2. Fast access to the Main Market Square - 15 minutes. Very good location and access, own parking, fenced, monitored building. The property is fenced and is located near the Rydygiera Hospital in the area of ul. Okulickiego in Krakow. Nearby there is a complex which includes: pharmacy, Żabka store, gastronomy, two bakeries, post office, Biedronka and many more. The location is well connected with the center of Krakow, 10 km from the Main Market Square, 4 km from the Water Park and 2 km from the Wanda Shopping Center and the Aldi market. Public buses: 138,182,511 and near the hospital: 123, 139, 153, 193, 501, 601, trams: 9, 14, 16, 21, 52.64. Very close there is also a horse farm, a hotel along with the Restaurant Szlachecki, a petrol station with a car wash. The area has a very well developed social infrastructure, in the area there are kindergartens, nurseries, schools, medical clinics, shopping centers. A big plus of the location is a large number of green areas, space between buildings, a large number of external parking spaces on the property, as well as a new access road. Considering the above-mentioned advantages of the district and moderate rental prices, these areas are perceived as attractive. In the building there is Wi-Fi, microwave, kettles, washing machines, fridge, bathroom with shower and bathtub. The rooms are equipped with comfortable new single beds, wardrobes and tables. It is also convenient access to industrial plants located in Nowa Huta (incinerator, heat and power plant, cement plant, and combined) as well as the construction of the S7 route - the eastern bypass of Krakow. All rooms of the building along with the property are cleaned once a week by the cleaning lady. Cleaning and cleanliness of the building is included in the rental price. There is also a service of ordered laundry with ironing. Multi-room rooms. Prices per person along with the media: PLN 18.00 price per day when renting for a month, PLN 540 a month 23 PLN to 30 days 29 nights. 27 PLN to 14 days 13 nights. 30 PLN to 7 days 6 nights. PLN 33 to 5 days 4 nights. 36 PLN to 3 days 2 nights. PLN 39 per 1 day 1 night. VAT invoice + 23%. Payments in cash, by card or by bank transfer. We are open to cooperation with everyone in terms of accommodation for guests, tourists, private persons, employees and executives. We also invite real estate agencies, employment agencies, and intermediaries in the field of accommodation for clients, guests and employees in Krakow. We speak in Polish, Russian, Ukrainian, English, Spanish and Italian. Contact: Tel. 501 - pokaż numer telefonu - , 883 - pokaż numer telefonu - , 504 - pokaż numer telefonu - , 510 - pokaż numer telefonu - . Preferred e-mail contact: wynajemzklasa.pl ЧИСТО-ДЕШЕВО-БЕЗПЕЧНО Оренда нічлігів вже від 18,00zł за день. Високий стандарт оформлення. Наймання, нічліги, покої, робітничі квартири, лікарня Rydygiera. У ціні наймання прибирання кімнат і цілого обєкту, обладнання, безкоштовне wi-fi, пральня. 31-651 Краков, Mistrzejowicka 2. Швидкий проїзд до Ринку Głównego- 15 хвилин. Дуже добра локалізація і підїзд, власний паркінг, обгороджена будівля, контрольована. Будівля обгороджена і знаходиться недалеко Лікарні Rydygiera в районі вул. Okulickiego в Кракові. Зблизька знаходиться комплекс в склад якого входять: аптека, магазин Жабка, гастрономія, 2пекарні, пошта, Бєдрьонка і багато інших. Локалізація добре звязана з центром Кракова, 10 км від Головного Ринку, 4 км від Водного Парку також 2 км від Торгового Центру Wanda і маркету Aldi. Міська комунікація автобуси: 138,182,511 і біля лікарні 123, 139, 153, 193, 501, 601, трамваї: 9, 14, 16, 21, 52,64. Зблизька знаходиться також кінна стайня, готель разом рестораном Дворянський Набіг, станція палив з мийкою. Простір володіє дуже добре розвиненою суспільною інфраструктурою, в околиці знаходяться дошкільні заклади, ясла, школи, лікарські амбулаторії, торгові центри. Великим плюсом локалізації є чимала кількість зелених територій, простір між будівлями, властива велика кількість місць на стоянках , та новий підїзний шлях. Беручи до уваги вище зазначені достоїнства дільниці також помірковані ціни наймання, ці околиці є дуже привабливими. На території будівлі знаходиться Wi-Fi, мікрохвильова піч, 2 чайник, 2 пральні машини, 2 холодильника, 2 ванни з душем. Покої оснащені, є зручні нові одноосібні ліжка, шафи і столики. Зручний також є підїзд до промислових підприємств, розміщених в Новій Хуті (spalarnia, теплоелектричний завод, цементний завод, комбінат) як і будування траси S7, - східної кільцевої дороги Кракова. Всі приміщення будівлі разом з посесією, прибирані раз на тиждень через пані прибиральницю. Прибирання і чистота будівлі є в ціні наймання. Є також доступна послуга дорученого прання з прасуванням. Покої багато особові. Ціни за особу разом з медіа: 18zł ціна за день. Ціна стосується 1 місяця 540zł. 23zł до 30 днів 29 нічлігів. 27zł до 14 днів 13 нічлігів. 30zł до 7 днів 6 нічлігів. 33zł до 5 днів 4 нічліги. 36zł до 3 днів 2 нічліги. 39zł 1 день 1 нічліг. Фактура +23%.Плата готівкою, карткою або перерахунком. Ми відкриті на співробітництво з кожним в сфері проживання гостей, туристів, приватних осіб, працівників і керівних кадрів. Ми запрошуємо також до співробітництва агентства нерухомості, агентства роботи, посередників в сфері проживання Клієнтів, гостей, працівників на території Кракова. Ми розмовляємо в польській мові, російській, українській, англійській, іспанській і італійській. Контакт: Тел. 501 - pokaż numer telefonu - , 883 - pokaż numer telefonu - , 504 - pokaż numer telefonu - , 510 - pokaż numer telefonu - . А також е-майл: wynajemzklasa

07.02|00:30

0
tanie noclegi 18zł, pokoje pracownicze, kwatery pracownicze, pokoje gościnne, tanie spanie, wynajem

www.gumtree.pl 18 Kraków

Czysto-Tanio-Bezpiecznie. Wynajem noclegów już od 18 zł za dzień przy wynajmie na miesiąc 540zł. 1osoba 39zł doba. Wysoki standard wykończenia. Wynajem, noclegi, pokoje, kwatery pracownicze, blisko szpitala Rydygiera. W cenie wynajmu sprzątanie pokoju i całego obiektu, nowe łóżka, szafy, pościele, wyposażenie, jadalnia, darmowe wi-fi, pralnia. Adres: 31-651 Kraków, Mistrzejowicka 2. Szybki dojazd do Rynku Głównego-15 minut. Bardzo dobra lokalizacja i dojazd, własny parking, budynek ogrodzony, monitorowany. Posesja jest ogrodzona i znajduje się niedaleko Szpitala Rydygiera w rejonie ul. Okulickiego w Krakowie. W pobliżu znajduje się kompleks w którego skład wchodzą: apteka, sklep Żabka, gastronomia, 2 x piekarnia, poczta, Biedronka i wiele innych.Lokalizacja jest dobrze skomunikowana z centrum Krakowa, 10 km od Rynku Głównego, 4 km od Parku Wodnego oraz 2 km od Centrum Handlowego Wanda i marketu Aldi. Komunikacja miejska autobusy: 138,182,511 i koło szpitala 123, 139, 153, 193, 501, 601, tramwaje: 9, 14, 16, 21, 52,64. Na terenie budynku znajduje się Wi-Fi, mikrofalówka, 2 x czajnik, 2 x pralka, 2 x lodówka, 2 x łazienka z prysznicem i wanną. Pokoje wyposażone są w wygodne nowe jednoosobowe łóżka, szafy i stoliki. Dogodny również jest dojazd do zakładów przemysłowych usytuowanych w Nowej Hucie (spalarnia, elektrociepłownia, cementownia, kombinat) jak i budowy trasy S7 - wschodniej obwodnicy Krakowa. Wszystkie pomieszczenia budynku wraz z posesją, są sprzątane raz w tygodniu przez panią sprzątaczkę. Sprzątanie i czystość budynku jest w cenie wynajmu. Pokoje wielo osobowe. Ceny za osobę wraz z mediami: 39zł doba, 18zł cena za dzień przy wynajmie na miesiąc, 540zł miesiąc Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym w zakresie zakwaterowania gości, turystów, osób prywatnych, pracowników i kadry kierowniczej. Zapraszamy również do współpracy agencje nieruchomości, agencje pracy, pośredników w zakresie zakwaterowania Klientów, gości, pracowników na terenie Krakowa. Rozmawiamy w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, hiszpańskim i włoskim. Kontakt: Tel. 501 400 350, 883 664 510, 504 279 912, 510 068 693. Preferowany kontakt mailowy: багато особові. Ціни за особу разом з медіа: 39zł 1 день 1 нічліг. 18zł ціна за день. Ціна стосується 1 місяця 540zł, Ми розмовляємо в польській мові, російській, українській, англійській, Контакт: Тел. 501 400 350, 883 664 510, е-майл: biuro@wynajemzklasa.pl

15.02|03:08

0
pokoje

szerokie.lento.pl 40 Kraków

Opis oferty:gospoda wiejska wynajmuje pokoje 2 os i 6 os cena 40 zł osoba zapewniamy parking cicha spokojna okolica 5 min od centrum lublina . restauracja na dole zapewnia smaczne tanie jadło . lokal czynny od 11 do 20ej w tych godzinach odbywa się rejestracja gości hotelowych zapraszamy

29.01|08:53

0
Wynajmę pokoje

www.gumtree.pl 800 Kraków

Mieszkanie 2 pokojowe z oddzielną kuchnią i łazienką. Bardzo dobra lokalizacja w dzielnicy Krowodrza przy ul. Prądnickiej. Po drugiej stronie ulicy przystanek autobusowy i tramwajowy ok 100m. W pobliżu sklep Biedronka, w budynku obok Kaufland a nad nim największa siłownia Platinium w Krakowie zaledwie 3 minuty piechotą. Miejsce parkingowe za zamykaną bramą/szlabanem. W mieszkaniu wszystkie sprzęty sprawne poza piekarnikiem. Możliwość doposażenie łóżka do pokoju na życzenie wynajmującego. Przy wynajmie całego mieszkania odstępne 1400zł albo pokój 800zł

04.02|18:54

0
DWA POKOJE *** UL. KOŚCIUSZKI *** ZWIERZYNIEC *** 47 M2

www.gumtree.pl 1500 Kraków

47 M2! *** Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe znajdujące się na pierwszym piętrze przy ul. Kościuszki. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, łazienki i kuchni. Mieszkanie jest w pełni umeblowane, istnieje możliwość doposażenia mieszkania. Mieszkanie idealne dla maksymalnie 4 osób. W pobliżu przystanek tramwajowy "Komorowskiego". OPŁATY: 1500 zł + 50 zł (woda, śmieci) + prąd TEL: 536-395-146 nr ogłoszenia: 1130

30.01|02:37

0
DWA POKOJE *** UL. OBOZOWA *** RUCZAJ *** 59 M2

www.gumtree.pl 1500 Kraków

59 M2! *** Do wynajęcia umeblowane, funkcjonalne dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 59 m2 przy ulicy Obozowej w Krakowie. Mieszkanie w kameralnym budynku mieszkalnym na pierwszym piętrze (z trzech). Duży pokój z aneksem kuchennym (możliwość zamknięcia na aneks) z wyjściem na duży i wygodny taras (ponad 30 m2 powierzchni). Drugi pokój to praktyczna sypialnia. Kuchnia w pełni umeblowana, z kuchenką gazową i lodówką. W ergonomicznym przedpokoju pakowna szafa wnękowa. Łazienka z ubikacją duża - jest osobna wnęka na pralkę, a w niej również własny, oszczędny piec CO i wody użytkowej. Do mieszkania przypisana piwnica (na rowery, wózek itp.) Sąsiedzi kulturalni i spokojni. Pod blokiem znajduje się parking - brak problemów ze znalezieniem wolnego miejsca. Okolica spokojna, zielona, dobrze skomunikowana (5 minut pieszo do przystanku przy ul. Kobierzyńskiej). Mieszkanie świeżo po remoncie. OPŁATY: 1500 zł + 200 zł (czynsz adm.) + prąd, gaz TEL: 536-395-146 nr ogłoszenia: 1128

30.01|02:37

0
2 POKOJE *** 52 M2 *** ZABŁOCIE *** UL. ŚLUSARSKA

www.gumtree.pl 2200 Kraków

Do wynajęcia przestronny, luksusowy apartament z odrębną garderobą, balkonem i miejscem w garażu podziemnym. Mieszkanie jest NOWE (jeszcze nie wynajmowane) i wykończone w bardzo wysokim standardzie. W pełni wyposażone tj. duży telewizor w salonie, odkurzacz, żelazko, czajnik, deska do prasowania, komplet pościeli, garnki, szklanki, sztućce i wszystkie akcesoria kuchenne. Wszystko nowe i nieużywane. W mieszkaniu jest szybki internet WIFI i telewizja HD full pakiet. Do apartamentu przynależy miejsce w garażu podziemnym, w okolicy nie ma możliwości zaparkowania nie mając wykupionego miejsca.OPŁATY: 2200 PLN + czynsz + media (całość 3200 PLN)TEL: 536-535-672 Nr ogłoszenia: 1214Zainteresowane osoby proszę o kontakt.

30.01|02:37

0
DWA POKOJE >>> 52 M2 >>> AL. POKOJU >>> GRZEGÓRZKI

www.gumtree.pl 1800 Kraków

2 POKOJE **** Do wynajęcia 2 duże pokoje dwuosobowe: 21 m2 i 13 m2, nieprzechodnie z oddzielną kuchnią, w pełni wyposażone pokoje. Świetny dojazd tramwajowy przy rondzie Grzegórzeckim. Ciepłe, jasne mieszkanie po remoncie, centralne ogrzewanie i woda wliczone w czynsz. W każdym pokoju znajduje się duża szafa zasuwana z lustrami, również w przedpokoju. W większym pokoju z balkonem znajdują się 2 większe łóżka, w mniejszym pokoju znajdują się 2 tapczany. Pralka, lodówka, mieszkanie po remoncie. Umowa do końca czerwca 2019, bez żadnych opłat za wakacje. OPŁATY: 1800 PLN + 450 PLN (czynsz) + UPC + prąd + gaz TEL: 536-535-672 Nr ogłoszenia: 1248

30.01|14:50

0
DWA POKOJE >>> 39 M2 >>> UL. MASARSKA >>> KAZIMIERZ

www.gumtree.pl 2400 Kraków

2 POKOJE *** Do wynajęcie komfortowo urządzone i w pełni wyposażone mieszkanie w świetnej lokalizacji. Zamykana szkłem loggia (3 m2) umożliwia korzystanie z niej nawet przy gorszej pogodnie. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. Salon z aneksem kuchennym - lodówka, zamrażarka, zmywarka, mikrofalówka, piekarnik, płyta indukcyjna, sypialnia i łazienka. Idealne mieszkanie dla jednej osoby lub pary. Świetna lokalizacja - Apartamenty przy Bulwarze, w pobliżu Wisła, Kazimierz, Rynek. Kaucja 3000 zł. OPŁATY: 2400 PLN + 290 PLN (czynsz) + prądTEL: 536-492-297 Nr ogłoszenia: 1230

30.01|14:50

0
UL. KIJANKI ^^^ BONARKA ^^^^ 3 POKOJE ^^^ 58 M2

www.gumtree.pl 1900 Kraków

UL. KIJANKI **** Do wynajęcia od zaraz nowe mieszkanie o powierzchni 58 m2 przy ulicy Kijanki w Krakowie. Mieszkanie znajduje się w cichej i spokojnej okolicy, jest bardzo dobrze skomunikowane (8 min pieszo do przystanku tramwajowego i autobusowego), 5 minut jazdy samochodem do centrum handlowego Bonarka. W okolicy pełna infrastruktura - blisko znajdują się sklepy (Biedronka, Carrefour, Lidl) klub sportowy, basen, przedszkole, szkoła. Mieszkanie wykończone w wysokim standardzie, znajduje się na parterze nowoczesnego budynku i składa się z salonu z aneksem kuchennym, 2 sypialni, łazienki i małego ogródka. Parkowanie możliwe przed budynkiem lub na ulicy - nie ma problemu ze znalezieniem miejsca. Mieszkanie jest wyposażone w nowy sprzęt AGD (płyta elektryczna, lodówka, pralka). Wymagana kaucja zwrotna. Bez czynszu. OPŁATY: 1900 PLN + media (prąd, gaz, woda według zużycia oraz opłata za śmieci)TEL: 730-604-157 Nr ogłoszenia: 1163

01.02|09:31

0
UL. KOŚCIUSZKI *** ZWIERZYNIEC *** 2 POKOJE *** 47 M2

www.gumtree.pl 1500 Kraków

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe znajdujące się na pierwszym piętrze przy ul. Kościuszki. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, łazienki i kuchni. Mieszkanie jest w pełni umeblowane, istnieje możliwość doposażenia mieszkania. Mieszkanie idealne dla maksymalnie 4 osób. W pobliżu przystanek tramwajowy "Komorowskiego". OPŁATY: 1500 zł + 50 zł (woda, śmieci) + prąd TEL: 536-395-146 nr ogłoszenia: 1130

01.02|19:26

0
Śliczne 2 pokoje na os. Europejskim

www.gumtree.pl 2100 Kraków

We speak english 601 612 620, 603 520 804, Мы говорим по-русски 601 250 251 Hablamos Español 601 250 251 www.maxnieruchomosci.com Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie położone na I piętrze apartamentowca przy ul. Bobrzyńskiego 43 (Wiedeń) na Osiedlu Europejskim. W pełni umeblowane i wyposażone w wysokiej jakości sprzęt AGD. Salon otwarty na kuchnię, sypialnia z garderoba, łazienka i balkon. Osiedle strzeżone (aktywna ochrona), monitorowane. Na miejscu niezbędna infrastruktura handlowo-usługowa (m.in. Carrefour). Świetna komunikacja z centrum - linia szybkiego tramwaju. W pobliżu Motorola, Ericpol, Shell, kampus UJ. Miesięczny koszt najmu: 2100 zł + czynsz administracyjny zawierający zaliczki na wodę, c.o., wywóz śmieci - 580 zł + prąd wg zużycia. Miejsce postojowe w garażu - 100 zł ( nieobowiązkowe) Przy podpisaniu umowy najmu wymagana kaucja zwrotna dla właściciela oraz prowizja dla biura nieruchomości. Polecam Krzysztof Bazuła Max Nieruchomości tel. +48 601 250 251 Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo - 7583. Numer oferty w biurze: 73310 Oferta opublikowana przez program Trimo

01.02|19:26

0
UL. OBOZOWA *** RUCZAJ *** 2 POKOJE *** 59 M2

www.gumtree.pl 1500 Kraków

Do wynajęcia umeblowane, funkcjonalne dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 59 m2 przy ulicy Obozowej w Krakowie. Mieszkanie w kameralnym budynku mieszkalnym na pierwszym piętrze (z trzech). Duży pokój z aneksem kuchennym (możliwość zamknięcia na aneks) z wyjściem na duży i wygodny taras (ponad 30 m2 powierzchni). Drugi pokój to praktyczna sypialnia. Kuchnia w pełni umeblowana, z kuchenką gazową i lodówką. W ergonomicznym przedpokoju pakowna szafa wnękowa. Łazienka z ubikacją duża - jest osobna wnęka na pralkę, a w niej również własny, oszczędny piec CO i wody użytkowej. Do mieszkania przypisana piwnica (na rowery, wózek itp.) Sąsiedzi kulturalni i spokojni. Pod blokiem znajduje się parking - brak problemów ze znalezieniem wolnego miejsca. Okolica spokojna, zielona, dobrze skomunikowana (5 minut pieszo do przystanku przy ul. Kobierzyńskiej). Mieszkanie świeżo po remoncie. OPŁATY: 1500 zł + 200 zł (czynsz adm.) + prąd, gaz TEL: 536-395-146 nr ogłoszenia: 1128

01.02|19:27

0
UL. WROCŁAWSKA ^^^ 41 M2 ^^^ CENTRUM ^^^ 2 POKOJE

www.gumtree.pl 2000 Kraków

UL. WROCŁAWSKA **** Do wynajęcia niezależne 2 pokoje zamykane. Osobna kuchnia z meblami na wymiar sprzęt AGD w zabudowie płyta indukcyjna, okap, mikrofala, lodówka z zamrażalnikiem, stół, krzesła. W pokoju kanapa, ława, fotelo-krzesła, komoda. Przedpokój - szafa z lustrem i wieszakami, wieszak ścienny. Łazienka - prysznic, umywalka, lustro, WC, szafki, pralka, balkon z widokiem na ogródek. OPŁATY: 2000 PLN + 310 PLN (czynsz) + prądTEL: 536-492-297 Nr ogłoszenia: 1266

03.02|23:43

0
UL. ROZDROŻE +++ 65 M2 +++ KAPELANKA +++ 3 POKOJE

www.gumtree.pl 2100 Kraków

RUCZAJ **** Przestronne, zadbane, czyste, w pełni umeblowane i wyposażone (wszystkie sprzęty AGD). Duża loggia z meblami, piwnica, komórka lokatorska. Spokojny blok z ochroną 24h. 5 min do przystanku tramwajowego i autobusowego, sklepów, jadłodajni itp. Możliwość podłączenia Internetu światłowodowego i TV kablowej (we własnym zakresie najemcy). Możliwość umeblowania drugiej sypialni według potrzeb najemcy (np. łóżko 140 cm lub dziecięce). 10 p. - widok w przeważającej mierze na tereny zielone. W sypialniach rolety zewnętrzne. Parking pod blokiem na terenie wspólnoty. Bezpośrednio od właściciela. Mieszkanie dostępne od lutego 2019. OPŁATY: 2100 + 900 PLN (czynsz) TEL: 730-604-157 Nr ogłoszenia: 1231

08.02|05:49

0
KAPELANKA ^^^ UL. ROZDROŻE ^^^^ 3 POKOJE ^^^ 65 M2

www.gumtree.pl 2100 Kraków

UL. ROZDROŻE *** Przestronne, zadbane, czyste, w pełni umeblowane i wyposażone (wszystkie sprzęty AGD). Duża loggia z meblami, piwnica, komórka lokatorska. Spokojny blok z ochroną 24h. 5 min do przystanku tramwajowego i autobusowego, sklepów, jadłodajni itp. Możliwość podłączenia Internetu światłowodowego i TV kablowej (we własnym zakresie najemcy). Możliwość umeblowania drugiej sypialni według potrzeb najemcy (np. łóżko 140 cm lub dziecięce). 10 p. - widok w przeważającej mierze na tereny zielone. W sypialniach rolety zewnętrzne. Parking pod blokiem na terenie wspólnoty. Bezpośrednio od właściciela. Mieszkanie dostępne od lutego 2019. OPŁATY: 2100 + 900 PLN (czynsz) TEL: 730-604-157 Nr ogłoszenia: 1231

08.02|15:48

0
GRZEGÓRZKI *** 2 POKOJE *** 77 M2 *** UL. BUJWIDA

www.gumtree.pl 2000 Kraków

2 POKOJE! *** Do wynajęcia mieszkanie ok. 77 m2 w centrum Krakowa - Ul. Bujwida, wysoki parter.Wspaniała lokalizacja:- ok. 10 min spacerem do rynku- 15 minut piechotą na Kazimierz.- 3 min do przystanku Hala Targowa (tramwaje i autobusy),- plac targowy- bardzo blisko Uniwersytet Ekonomiczny oraz szpitale. W mieszkaniu 2 pokoje, kuchnia z balkonem, osobno łazienka i WC. Mieszkanie umeblowane i wyposażone (telewizor, pralka, 2 lodówki, płyta grzewcza, mikrofalówka). W mieszkaniu kominek – tzw. koza. Idealne na jesienne i zimowe wieczory.Mieszkanie ciche, w spokojnej okolicy. OPŁATY: 2000 zł + 220 zł (czynsz adm.) + prąd, gaz TEL: 730-603-941 nr ogłoszenia: 1033

08.02|15:48

0
UL. MAZOWIECKA ^^^ 60 M2 ^^^ CENTRUM ^^^ 3 POKOJE

www.gumtree.pl 2000 Kraków

DOSKONAŁA LOKALIZACJA **** Do zaoferowania mieszkanie w wysokim standardzie na ulicy Mazowieckiej w Krakowie dostępne od 1 lutego. Możliwy także wynajem na krótszy okres. Mieszkanie jest czyste, zadbane i posiada bardzo dobry układ (dwie sypialnie + duży salon z kuchnią). Pierwsze piętro z windą i domofonem, dwa pokoje o powierzchni ok 11 m2 z bardzo dużymi i pojemnymi szafami wnękowymi (w jednym rozkładana kanapa, na której można spać), duży i ładny salon z rozkładanym stołem na sześć krzeseł oraz rozkładaną kanapą (bardzo wygodnie się na niej śpi - można dostawić fotel do kompletu), stylowa klasyczna kuchnia ze zmywarką, oszczędną i wygodną płytą indukcyjną, piekarnikiem, lodówką oraz stołem barowym z dwoma krzesłami, łazienka z prysznicem i pralką, oddzielna ubikacja, szybki, niezawodny internet i telewizja kablowa z dużą ilością kanałów w tym HD, duża piwnica, duży balkon typu loggia, zamknięty teren w okół bloku, monitoring, ogródek, ławeczki, mieszkańcom przysługują miejsca parkingowe w obrębie zamkniętego (na pilota) i monitorowanego ogródka, blok ma nowo wyremontowany dach oraz elewacje, został ocieplony, istnieje możliwość odstawienia dodatkowych mebli. Inne atuty tego mieszkania to: świetna komunikacja, blisko do przystanków na Alejach oraz Placu Inwalidów, w budynku bloku mieści się sklep samoobsługowy czynny do 21:30, ok 20 min piechotą na Rynek, blisko Politechnika Krakowska, Akademia Pedagogiczna, AGH, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Jagielloński, w sąsiedztwie urocze, nowo zaaranżowane Aleje Grottgera, blok jest ocieplony więc koszty ogrzewania są minimalne, zimą nie trzeba włączać mocnego ogrzewania, więc w mieszkaniu nie jest sucho, latem nie jest gorąco, termika tego mieszkania po prostu jest rewelacyjna, mieszkanie jest dobrze wyciszone, więc nie słychać sąsiadów, ani oni nas nie słyszą, w odległości do 500 m jest kościół, szkoła podstawowa, trzy przedszkola, dwa żłobki, kilka sklepów spożywczych (Biedronka, Fresh Market, Żabka, Lewiatan), poczta, przychodnia lekarzy rodzinnych, apteki, place zabaw dla dzieci. Kaucja zwrotna 3000 zł. OPŁATY: 2000 PLN + 550 PLN (czynsz) + prądTEL: 536-452-057 Nr ogłoszenia: 1261

08.02|15:49

0
2 POKOJE *** 52 M2 *** UL. ZAKRZOWIECKA *** RUCZAJ

www.gumtree.pl 1750 Kraków

Przestronny dwupokojowy apartament na osiedlu zamkniętym + miejsce parkingowe wewnątrz osiedla . Do wynajęcia (OD ZARAZ), ul. Zakrzowiecka, nieopodal ul. Grota-Roweckiego i Norymberskiej. Drugie piętro budynku dwupiętrowego. Powierzchnia 52 m2:- sypialnia z wyjściem na balkon,- pokój z aneksem kuchennym i z wyjściem na balkon.- łazienka z wanną (okno),- przedpokój.- pełne wyposażenie.- podłogi: parkiet, płytki ceramiczne.Dostępna rowerownia-wózkownia Internet, LOKALIZACJA:Niedaleko Kampusu UJ /pieszo 5 minut/ sklepy spożywcze, poczta, place zabaw, przychodnia, siłownia korty tenisowe, W pobliżu: Kampus UJ, Motorola, Nokia, Shell, Ericsson. UBS, BUMA, Solaris Tereny zielone.Przystanki w pobliżu: 8 min. pieszo " Grota-Roweckiego, OPŁATY: 1750 PLN + 200 PLN (czynsz administracyjny) + prąd i gaz wg zużycia;TEL: 536-546-018 Nr ogłoszenia: 1194

08.02|23:30

0
2 POKOJE ++++ UL. MASARSKA +++ KAZIMIERZ ++++ 39 M2

www.gumtree.pl 2400 Kraków

DOSKONAŁA LOKALIZACJA *** Do wynajęcie komfortowo urządzone i w pełni wyposażone mieszkanie w świetnej lokalizacji. Zamykana szkłem loggia (3 m2) umożliwia korzystanie z niej nawet przy gorszej pogodnie. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. Salon z aneksem kuchennym - lodówka, zamrażarka, zmywarka, mikrofalówka, piekarnik, płyta indukcyjna, sypialnia i łazienka. Idealne mieszkanie dla jednej osoby lub pary. Świetna lokalizacja - Apartamenty przy Bulwarze, w pobliżu Wisła, Kazimierz, Rynek. Kaucja 3000 zł. OPŁATY: 2400 PLN + 290 PLN (czynsz) + prądTEL: 536-492-297 Nr ogłoszenia: 1230

14.02|01:21

0
3 POKOJE *** 72 M2 *** UL. MIŁKOWSKIEGO *** RUCZAJ

www.gumtree.pl 2400 Kraków

Do wynajęcia mieszkanie w nowocześnie zaprojektowanym budynku na ul. Miłkowskiego 11a. Mieszkanie składa się z 2 niezależnych (nieprzechodnich) pokoi (17m2) i (23m2), salonu z kuchnią, łazienki, garderoby i przedpokoju. Całość to 70 m2 położone na 7 piętrze w 10 piętrowym ogrodzonym apartamentowcu ”Konstelacja” z recepcją oraz ochroną. Kuchnia jest całkowicie urządzona (okap, lodówka, zmywarka, pralkosuszarka (nie trzeba prasować), piekarnik, mikrofale, mikser, toster oraz komplet naczyń. Telewizor 42 cale na ścianie w salonie. W skład łazienki wchodzi kabina prysznicowa z wbudowanym radiem, sauną i innymi bajerami. W mieszkaniu jest już podłączony szybki bezprzewodowy Internet. W bliskiej okolicy Tesco, Kampus UJ oraz przystanki autobusowe. OPŁATY: 2400 PLN + 480 (czynsz) + prąd TEL: 536-546-018 Nr ogłoszenia: 1229

14.02|01:21

0
Wynajmę dwa pokoje - Kapelanka

www.gumtree.pl Kraków

Do wynajęcia dwa pokoje (mały i średni) w mieszkaniu trzypokojowym na Kapelance - ul. Rozdroże. Mieszkanie w pełni wyposażone. Obecnie w mieszkaniu przebywa jedna osoba. Obydwa pokoje umeblowane. Cena mniejszego pokoju: wynajem - 700 zł +media - 150 zł (z internetem). Cena większego pokoju: 800 zł + media - 150 zł (z internetem). Mieszkanie w świetnej lokalizacji - 15 minut pieszo od Wawelu. W zasięgu ręki całodobowe sklepy, blisko przystanek autobusowy i tramwajowy. Przy podpisywaniu umowy pobierana zwrotna kaucja w wysokości 1000 zł. Pokoje dostępne od zaraz. Proszę o kontakt telefoniczny: 508 551 947

15.02|03:09

0
UL. RYDLÓWKA ^^^ RUCZAJ ^^^ 2 POKOJE ^^^ 38 M2

www.gumtree.pl 1900 Kraków

DOSKONAŁA LOKALIZACJA *** Super mieszkanie o pow. 38 m2 na 3 piętrze. składa się z 2 niezależnych pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, balkonu oraz w pełni wyposażonej kuchni.- Kuchnia wyposażona w meble w zabudowie kuchennej, płytę ceramiczna, piekarnik, okap, chłodziarko-zamrażalkę, jednokomorowy zlew.- W łazience kabina prysznicowa, umywalka, pralka, grzejnik drabinkowy, WC i podświetlane lustro.- W przedpokoju szafa garderobiana Ikea PAX.- W sypialni szafa garderobiana Ikea PAX, rolety dzień-noc, wersalka.- Salon: rolety dzień-noc, narożnik, szafka RTV, witryna, półka, stolik dzienny.Wszystko wykończone ze smakiem i dbałością o szczegóły.LOKALIZACJA:- Okolica cicha, spokojna, dookoła masa terenów zielonych. Dużym plusem lokalizacji jest znajdujący się niedaleko malowniczy Zakrzówek.- Świetna komunikacja z południową obwodnicą miasta A4. - W pobliżu 5 minut pieszo znajdują się przystanki autobusowe oraz tramwajowe zapewniające komfortowy dojazd w każdy zakątek Krakowa zarówno autobusami (194, 609) jak i linią tramwajową (8, 10, 12, 11, 22, 23, 18, 52, 72) dojazd do centrum zajmuję 10-15 minut.- W pobliżu: Kobierzyńska, Kapelanka, Brożka, Lipińskiego, Kampus UJ, Tesco, Buma, Sabre, HSBC, Kapelanka 42, Bonarka.BUDYNEK:Czteropiętrowy blok z 2016 wyposażony w cichobieżne windy, parking naziemny oraz podziemny. Centralne ogrzewanie oraz ciepła woda sieć miejska - MPEC. Kaucja 1900 PLN. Możliwość wynajęcia miejsca postojowego w garażu podziemnym (200 zł/mc). OPŁATY: 1900 PLN + 310 PLN (czynsz) + prądTEL: 536-535-672 Nr ogłoszenia: 1278

17.02|10:50

0
2 POKOJE *** 46 M2 *** UL. PRYLIŃSKIEGO *** RUCZAJ

www.gumtree.pl 1700 Kraków

Do wynajęcia od stycznia lub lutego 2019 roku słoneczne, dwupokojowe wyposażone mieszkanie po remoncie (odmalowane ściany, wstawione nowe szafy). Mieszkanie jest położone na pierwszym piętrze, w dwupiętrowym bloku, w cichej i kameralnej okolicy. Teren ogrodzony. LOKALIZACJA: Lokalizacja sprzyja aktywnemu wypoczynkowi: biegacze, rowerzyści dla Was wokół sporo zieleni, Górka Pychowicka, Zakrzówek, trasa do Tyńca. Kanapowcy - bez obaw! Też się tu odnajdziecie: jasny i przytulny salon oraz 2 minuty do dobrej pizzerii. Jakkolwiek przyjdzie Wam tu żyć, oddalone o 4 minuty spacerkiem Termy Krakowskie zregenerują każdego. W pobliżu: miły warzywniak, sklep spożywczy, poczta i Żabka. Niedaleko Kaufland i Tesco. Blisko Kampus UJ, strefa ekonomiczna. Dobry dojazd do A4. Najbliższe przystanki: Pychowice 2 - linie: 112, 162, 612 (9 minut pieszo), Norymberska - linie: 11, 17, 18, 52, 62, 194, 662 (12 minut pieszo). Kaucja 1700 zł. Ogrzewanie jest na prąd, w mieszkaniu znajduje się zegar, którym można ustawić grzejniki według własnego trybu. Moje opłaty za prąd: latem - ok. 100 zł, zimą - ok. 200 zł. OPŁATY: 1700 PLN + 255/366 PLN (czynsz) + prądTEL: 536-546-018 Nr ogłoszenia: 1237

17.02|17:25

0
ICE ** GRUNWALDZKIE *** OŚ. PODWAWELSKIE ** 3 POKOJE

www.gumtree.pl 2500 Kraków

CENTRUM * UL. KOMANDOSÓW *** Mieszkanie trzypokojowe na osiedlu Podwawelskim, przy ulicy Komandosów. W skład mieszkania wchodzą jeden pokój dwuosobowy z balkonem, dwa pokoje jednoosobowe, kuchnia, łazienka, duży przedpokój w kształcie litery L. Pokoje są nieprzechodnie. W kuchni znajduje się pełnowymiarowa lodówka z zamrażarką (4 szuflady ), kuchenka gazowa z piekarnikiem , zmywarka, mikrofalówka, czajnik elektryczny. W łazience z toaletą znajduje się : prysznic z deszczownicą i baterią termostatyczną, pralka, umywalka.W przedpokoju: duża szafa i dwa pawlacze, wieszak, półka na butyW małym pokoju : łóżko z pojemnym podestem, biurko, szafka z szufladami, szafa oraz półki na ścianie.W średnim pokoju: szafa trzydrzwiowa, łóżko, biurko, fotel, komoda, półki na ścianie W dużym pokoju z balkonem: dwa pojedyncze łóżka, dwie szafki z szufladami, szafa, półki, biurko, dwa krzesła . W każdym pokoju firanki i zasłony plus rolety zewnętrzne w kuchni, małym pokoju oraz średnim, narzuty na łóżka. Do dyspozycji odkurzacz. OPŁATY: 2500 PLN + 450 PLN (czynsz adm.) + prąd, gaz TEL. 536-492-297 nr ogłoszenia:1219

17.02|17:25

0
3 POKOJE *** 66 M2 *** UL. ZACHODNIA *** RUCZAJ

www.gumtree.pl 2300 Kraków

Do wynajęcia odnowione i wyremontowane 3 pokojowe mieszkanie znajdujące się na osiedlu Ruczaj. Jeden z pokoi posiada balkon. Mieszkanie jest w pełni umeblowane. Znajduje się w nim również łazienka i osobno toaleta. Blok znajduje się zaraz obok Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pobliżu około 50 m znajduje się również Biedronka i przystanek autobusowy oraz tramwajowy. Zaraz obok bloku jest również siłownia, przychodnia, przedszkole, Lidl, Lewiatan i całodobowy sklep. OPŁATY: 2300 PLN + mediaTEL: 730-604-157 Nr ogłoszenia: 1259

18.02|17:45

0
2 POKOJE - CENTRALNA - CZYŻYNY

www.gumtree.pl 1900 Kraków

LOKALIZACJA Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie zlokalizowane w rejonie ulic Centralna, Sołtysowska, Aleja Pokoju w dzielnicy Czyżyny. W najbliższej okolicy znajdują się: CH M1, AWF, Park Lotników Polskich, Rondo Czyżyńskie, Biedronka, Lidl, Tauron Arena. MIESZKANIE Mieszkanie o powierzchni 46 m2 znajduje się na 4 piętrze nowoczesneg budynku z windą i składa się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki i przedpokoju. Z salonu wyjście na balkon z widokiem na tereny zielone. Mieszkanie jest jasne, umeblowane, wyposażone we wszystkie potrzebne sprzęty (zmywarka, piekarnik, pralka). Do dyspozycji wózkownia. Budynek na monitorowanym i ogrodzonym osiedlu z miejscami parkingowymi. KOMUNIKACJA Dojazd samochodem do centrum zajmuje około 15 minut. Dostępna komunikacja miejska tramwajowa i autobusowa. Najbliższe przystanki: Centralna i M1 Nowohucka CENA 1900 zł wynajem + 330-380 zł czynsz administracyjny + prąd według zużycia Czynsz administracyjny zawiera: ogrzewanie miejskie, woda ciepła i zimna miejska, wywóz śmieci, utrzymanie części wspólnych budynku. Kaucja zwrotna jednorazowa: jednomiesięczny czynsz. KONTAKT Monika Markowicz Agent Nieruchomości +48 536 160 817 monika.markowicz@estatedealer.net LOCATION For rent a 2-room flat located in the area of Centralna, Sołtysowska, Aleja Pokoju streets in the Czyżyny district. In the vicinity there are: CH M1, AWF, Park Lotników Polskich, Rondo Czyżyńskie, Biedronka, Lidl, Tauron Arena. FLAT The apartment with an area of 46 m2 is located on the 4th floor of a modern building with an elevator and consists of a living room with kitchenette, bedroom, bathroom and hallway. The living room opens onto a balcony overlooking the green areas. The apartment is bright, furnished, equipped with all necessary appliances (dishwasher, oven, washing machine). Available for a wheelchair. Building on a monitored and fenced estate with parking spaces. COMMUNICATION Access by car to the center takes about 15 minutes. Available public transport by tram and bus. The nearest stops: Centralna and M1 Nowohucka PRICE 1900 PLN rent + 330-380 PLN administrative rent + electricity according to consumption Administrative rent includes: district heating, hot and cold urban water, garbage collection, maintenance of the common parts of the building. One-time refundable deposit: one month's rent. CONTACT Monika Markowicz Real Estate Agent +48 536 160 817 monika.markowicz@estatedealer.net

19.02|00:08

0
Pokoje na weekend Krakow

www.olx.pl 50 Kraków

Wolne pokoje 3-4-5osobowe od zaraz. parking wfi- zainteresowanych prosze o kontakt tel 660 - pokaż numer telefonu - -zapraszam

21.01|18:03

0
3 POKOJE *** 60 M2 *** UL. MAZOWIECKA *** CENTRUM

www.gumtree.pl 2000 Kraków

Do zaoferowania mieszkanie w wysokim standardzie na ulicy Mazowieckiej w Krakowie dostępne od 1 lutego. Możliwy także wynajem na krótszy okres. Mieszkanie jest czyste, zadbane i posiada bardzo dobry układ (dwie sypialnie + duży salon z kuchnią). Pierwsze piętro z windą i domofonem, dwa pokoje o powierzchni ok 11 m2 z bardzo dużymi i pojemnymi szafami wnękowymi (w jednym rozkładana kanapa, na której można spać), duży i ładny salon z rozkładanym stołem na sześć krzeseł oraz rozkładaną kanapą (bardzo wygodnie się na niej śpi - można dostawić fotel do kompletu), stylowa klasyczna kuchnia ze zmywarką, oszczędną i wygodną płytą indukcyjną, piekarnikiem, lodówką oraz stołem barowym z dwoma krzesłami, łazienka z prysznicem i pralką, oddzielna ubikacja, szybki, niezawodny internet i telewizja kablowa z dużą ilością kanałów w tym HD, duża piwnica, duży balkon typu loggia, zamknięty teren w okół bloku, monitoring, ogródek, ławeczki, mieszkańcom przysługują miejsca parkingowe w obrębie zamkniętego (na pilota) i monitorowanego ogródka, blok ma nowo wyremontowany dach oraz elewacje, został ocieplony, istnieje możliwość odstawienia dodatkowych mebli. Inne atuty tego mieszkania to: świetna komunikacja, blisko do przystanków na Alejach oraz Placu Inwalidów, w budynku bloku mieści się sklep samoobsługowy czynny do 21:30, ok 20 min piechotą na Rynek, blisko Politechnika Krakowska, Akademia Pedagogiczna, AGH, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Jagielloński, w sąsiedztwie urocze, nowo zaaranżowane Aleje Grottgera, blok jest ocieplony więc koszty ogrzewania są minimalne, zimą nie trzeba włączać mocnego ogrzewania, więc w mieszkaniu nie jest sucho, latem nie jest gorąco, termika tego mieszkania po prostu jest rewelacyjna, mieszkanie jest dobrze wyciszone, więc nie słychać sąsiadów, ani oni nas nie słyszą, w odległości do 500 m jest kościół, szkoła podstawowa, trzy przedszkola, dwa żłobki, kilka sklepów spożywczych (Biedronka, Fresh Market, Żabka, Lewiatan), poczta, przychodnia lekarzy rodzinnych, apteki, place zabaw dla dzieci. Kaucja zwrotna 3000 zł. OPŁATY: 2000 PLN + 550 PLN (czynsz) + prądTEL: 536-452-057 Nr ogłoszenia: 1261

02.02|20:58

0
DWA POKOJE >>> 40 M2 >>> UL. WEISSA >>> AZORY

www.gumtree.pl 1300 Kraków

2 POKOJE *** Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze. Składa się z dwóch osobnych pokoi, łazienki oraz osobnej kuchni i przedpokoju, z którego jest osobne wejście do każdego pomieszczenia. Do mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie jest umeblowane, w pełni wyposażone w sprzęt AGD (pralka, lodówka,). Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. Budynek znajduje się blisko pętli autobusowej AZORY do przystanku 2 min. Bardzo dobra komunikacja z całym Krakowem, blisko autobusy. W pobliżu: sklepy, apteki, piekarnie, stacje benzynowe, parki, szkoły, przedszkola 450 m: Pętla autobusowa Azory, 1,5 km: IKEA, Galeria Bronowice, Auchan, Lidl, 4 km: Dworzec kolejowy i autobusowy, 4,1 km: Rynek. Mieszkanie świeżo po malowaniu. Czeka na nowego najemcę. Wymagana kaucja w wysokości 1000 zł. OPŁATY: 1300 PLN + 440 PLN (czynsz) + prądTEL: 730-604-157 Nr ogłoszenia: 1245

09.02|01:43

0
70 M2 +++ BIEŻANÓW +++ UL. HELENY +++ 3 POKOJE

www.gumtree.pl 1700 Kraków

BIEŻANÓW **** Do wynajęcia trzypokojowe mieszkanie na ul. Heleny. Mieszkanie ma powierzchnię 70 m2. W skład mieszkania wchodzą trzy osobne pokoje, kuchnia, łazienka i oddzielne WC. OPŁATY: 1700 PLN + 600 PLN (czynsz) + prąd i gazTEL: 536-452-057 Nr ogłoszenia: 1285

15.02|20:41

0
BRONOWICE *** 3 POKOJE *** 57 M2 *** UL. SMĘTNA

www.gumtree.pl 1500 Kraków

3 POKOJE! *** Do wynajęcia mieszkanie przy ul. Smętnej. Cicha uliczka, wokół dużo drzew, Blisko do IKEA, Galerii Bronowice, Makro (5 min. autem), do Leroy Merlin i Galerii Factory (7 min. autem) W pobliżu przystanki MPK, linie 120, 238, 248, 258, 268, 278. Dostępne miejsce parkingowe przed budynkiem na zamykanej działce. W mieszkaniu znajdują się trzy pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka i 2 balkony. OPŁATY: 1500 zł + 350 zł (czynsz adm.) + prąd, gaz, woda (340zl-550zl) TEL: 536-395-146 nr ogłoszenia: 1007

25.01|15:33

0
52 M2 +++ UL. ŚLUSARSKA +++ ZABŁOCIE +++ 2 POKOJE

www.gumtree.pl 2200 Kraków

UL. ŚLUSARSKA *** Do wynajęcia przestronny, luksusowy apartament z odrębną garderobą, balkonem i miejscem w garażu podziemnym. Mieszkanie jest NOWE (jeszcze nie wynajmowane) i wykończone w bardzo wysokim standardzie. W pełni wyposażone tj. duży telewizor w salonie, odkurzacz, żelazko, czajnik, deska do prasowania, komplet pościeli, garnki, szklanki, sztućce i wszystkie akcesoria kuchenne. Wszystko nowe i nieużywane. W mieszkaniu jest szybki internet WIFI i telewizja HD full pakiet. Do apartamentu przynależy miejsce w garażu podziemnym, w okolicy nie ma możliwości zaparkowania nie mając wykupionego miejsca.OPŁATY: 2200 PLN + czynsz + media (całość 3200 PLN)TEL: 536-535-672 Nr ogłoszenia: 1214Zainteresowane osoby proszę o kontakt.

25.01|15:33

0
46 M2 +++ KLINY +++ 2 POKOJE +++ UL. BARTLA

www.gumtree.pl 1900 Kraków

UL. BARTLA *** Do wynajęcia komfortowe i w pełni wyposażone mieszkanie na zielonych, krakowskich Klinach. Wykończone w nowoczesnym stylu z praktycznym i funkcjonalnym wyposażeniem w wysokim standardzie. Nie jest to mieszkanie przygotowane tylko pod wynajem, ale mieszkanie do komfortowego i rodzinnego zamieszkania, które zostało gustownie urządzone. Posiada ponadstandardowe wyposażenie AGD i bardzo dużo miejsca do przechowywania, a przy tym nie traci na przestronności. Mieszkanie zostało odnowione i odświeżone w listopadzie 2018. Jest ono zlokalizowane na parterze w cichym i spokojnym 3 piętrowym budynku. Powierzchnia mieszkania to 46 m2 plus balkon. Ekspozycja okien – południe oraz zachód na wewnętrzny dziedziniec. Układ mieszkania: otwarty salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka oraz przedpokój. W okolicy pętla MPK (3 min pieszo), sklepy (Żabka w budynku sąsiednim, Avita, Lidl, Stokrotka, Rossman), restauracje, poczta, apteka, przedszkola i fort Kliny z nowym parkiem i alejkami spacerowymi. Wyposażenie. 1. Kuchnia: - rozkładany stół z krzesłami dla 4 osób - zmywarka - piekarnik elektryczny - kuchenka mikrofalowa - ekspres do kawy - okap - lodówka z zamrażalnikiem - meble w zabudowie na wymiar (duża ilość szafek i szuflad) - przybory kuchenne - rolety okienne (wewnętrzne) - oświetlenie halogenowe oraz kinkiet 2. Salon: - narożnik z możliwością rozkładania i miejscem do spania dla 2 osób - telewizor - szafki oraz barek - stolik kawowy - dywan - szafka z opcją rozkładanego biurka - instalacje do kina domowego 5.1 - stałe złącze internetowe - kompletna instalacje satelitarną - rolety okienne (wewnętrzne) - oświetlenie sufitowe oraz ledowe 3. Przedpokój: - szafka na buty - wieszaki - duża szafa przesuwna z wieszakami i półkami - oświetlenie halogenowe 4. Łazienka: - pralka automatyczna - wanna z szybą prysznicową - umywalka z szufladą na chemię użytkową - szafka na kosmetyki - oświetlenie halogenowe, ledowe oraz kinkiet 5. Sypialnia: - 2 duże szafki do przechowywania - szafa z wieszakami i szufladami na bieliznę - układ łóżek do ustalenia - > łóżko dwuosobowe lub łóżko piętrowe pełnowymiarowe - rolety okienne (wewnętrzne) - oświetlenie sufitowe (lampa) 6. Balkon: - 3 duże drewniane donice na kwiatki (samo nawadniające) - biały, drewniany regał np. na świeczki, akcesoria do pielęgnacji roślin etc.Kaucja zwrotna 2000 PLN. Dodatkowo istnieje możliwość wynajęcia miejsca postojowego w garażu podziemnym o powierzchni 22 m2 za kwotę 230 PLN. OPŁATY: 1900 PLN + 300 PLN (czynsz) + prądTEL: 536-395-146 Nr ogłoszenia: 1208

25.01|12:12

0
2 POKOJE **** 53 M2 *** UL. WROCŁAWSKA *** CENTRUM

www.gumtree.pl 2500 Kraków

Superkomfortowe nowe mieszkanie 43 m2, ul. Wrocławska, 2 km do Rynku Głównego. Dwa pokoje, salon z aneksem kuchennym i sypialnia, wystawa zachodnia, I piętro, winda, miejsce postojowe. Kuchnia w pełni wyposażona w nowe urządzenia: lodówka, płyta grzewcza, okap, piekarnik, zmywarka, czajnik elektryczny. W przedpokoju szafa dwudrzwiowa i szafka na obuwie. W salonie rozkładany wypoczynek, podwyższany i rozkładany stół, meble pod TV, telewizor samsung 41 cali. W sypialni duża zabudowana szafa, podwójne łóżko ze schowkiem na pościel (możliwość rozsunięcia łóżek), duży nakastlik. We wszystkich oknach rolety. W łazience pralka bosch, szafka pod umywalkę, duża szafa nad muszlą toaletową, prysznic z deszczownicą. Duży balkon. Przystanek autobusowy pod domem, w pobliżu sklepy spożywcze, apteka, poczta, ogródek dla dzieci, stacja rowerów miejskich, nieco dalej przychodnie lekarskie, szpital. W odległości 5 min. pieszo przystanek kolei miejskiej (lotnisko Balice, Zabierzów Centrum Biznesowe, Kraków Główny, Wieliczka.OPŁATY: 2500 PLN + mediaTEL: :536-452-057 Nr ogłoszenia: 1200

01.02|21:41

0
RUCZAJ *** 3 POKOJE *** 58 M2 *** UL. DRUKARSKA

www.gumtree.pl 1650 Kraków

2 POKOJE! *** Do wynajęcia mieszkanie o powierzchni 58 m2 przy ul. Drukarskiej, obok Campusu UJ. Bardzo dobra komunikacja, (przystanek MPK -200 m. Mieszkanie mieści się na wysokim parterze. W mieszkaniu znajdują się dwie sypialnie, salon z aneksem kuchennym, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, balkon, oraz taras. OPŁATY: 1650 zł + 440 zł (czynsz adm.) + prąd TEL: 536-546-018 nr ogłoszenia: 1082

16.02|06:06

0
GRZEGÓRZKI *** 2 POKOJE *** 77 M2 *** UL. BUJWIDA

www.gumtree.pl 2000 Kraków

2 POKOJE! *** Do wynajęcia mieszkanie ok. 77 m2 w centrum Krakowa - Ul. Bujwida, wysoki parter.Wspaniała lokalizacja:- ok. 10 min spacerem do rynku- 15 minut piechotą na Kazimierz.- 3 min do przystanku Hala Targowa (tramwaje i autobusy),- plac targowy- bardzo blisko Uniwersytet Ekonomiczny oraz szpitale. W mieszkaniu 2 pokoje, kuchnia z balkonem, osobno łazienka i WC. Mieszkanie umeblowane i wyposażone (telewizor, pralka, 2 lodówki, płyta grzewcza, mikrofalówka). W mieszkaniu kominek – tzw. koza. Idealne na jesienne i zimowe wieczory.Mieszkanie ciche, w spokojnej okolicy. OPŁATY: 2000 zł + 220 zł (czynsz adm.) + prąd, gaz TEL: 536-546-018 nr ogłoszenia: 1033

16.02|06:06

0
3 POKOJE *** 65 M2 *** UL. ROZDROŻE **** RUCZAJ

www.gumtree.pl 2100 Kraków

Przestronne, zadbane, czyste, w pełni umeblowane i wyposażone (wszystkie sprzęty AGD). Duża loggia z meblami, piwnica, komórka lokatorska. Spokojny blok z ochroną 24h. 5 min do przystanku tramwajowego i autobusowego, sklepów, jadłodajni itp. Możliwość podłączenia Internetu światłowodowego i TV kablowej (we własnym zakresie najemcy). Możliwość umeblowania drugiej sypialni według potrzeb najemcy (np. łóżko 140 cm lub dziecięce). 10 p. - widok w przeważającej mierze na tereny zielone. W sypialniach rolety zewnętrzne. Parking pod blokiem na terenie wspólnoty. Bezpośrednio od właściciela. Mieszkanie dostępne od lutego 2019. OPŁATY: 2100 + 900 PLN (czynsz) TEL: 730-604-157 Nr ogłoszenia: 1231

16.02|06:06

0
3 POKOJE *** 54 M2 *** UL. SŁOMIANA *** OS. PODWAWELSKIE

www.gumtree.pl 2200 Kraków

Do wynajęcia komfortowe, słoneczne, 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 54 m2, zlokalizowane przy ul. Słomianej (Os. Podwawelskie). Mieszkanie usytuowane w 10-cio piętrowym zadbanym budynku na 8 piętrze z balkonem i pięknym widokiem na Wawel oraz klasztor Kamedułów na Bielanach. Mieszkanie składa się z 3 przestronnych, oddzielnych i nieprzechodnich pokoi, jasnej i oddzielnej kuchni, łazienki z toaletą, wanną z hydromasażem oraz przedpokoju. Mieszkanie w dobrym standardzie, wszystkie pokoje są umeblowane. Kuchnia i łazienka w pełni wyposażone (sprzęt AGD, lodówka, zmywarka, pralka, piecyk gazowy do ciepłej wody). Parking obok budynku. W pobliżu znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe ze znakomitym połączeniem z Centrum i pozostałymi dzielnicami Krakowa. Bardzo dobre połączenie z krakowskimi uczelniami. Świetna lokalizacja, spokojna okolica, kilka minut spacerem do Rynku Głównego, na Kazimierz czy nad Wisłę!Mieszkanie dostępne od 15.02.2019. Oferta przeznaczona dla wszystkich. OPŁATY: 2200 PLN + 550 PLN (czynsz + prąd i gaz) TEL: 536-535-672 Nr ogłoszenia: 1280

16.02|06:06

0
2 POKOJE *** 38 M2 *** UL. RYDLÓWKA *** RUCZAJ

www.gumtree.pl 1900 Kraków

Super mieszkanie o pow. 38 m2 na 3 piętrze. składa się z 2 niezależnych pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, balkonu oraz w pełni wyposażonej kuchni.- Kuchnia wyposażona w meble w zabudowie kuchennej, płytę ceramiczna, piekarnik, okap, chłodziarko-zamrażalkę, jednokomorowy zlew.- W łazience kabina prysznicowa, umywalka, pralka, grzejnik drabinkowy, WC i podświetlane lustro.- W przedpokoju szafa garderobiana Ikea PAX.- W sypialni szafa garderobiana Ikea PAX, rolety dzień-noc, wersalka.- Salon: rolety dzień-noc, narożnik, szafka RTV, witryna, półka, stolik dzienny.Wszystko wykończone ze smakiem i dbałością o szczegóły.LOKALIZACJA:- Okolica cicha, spokojna, dookoła masa terenów zielonych. Dużym plusem lokalizacji jest znajdujący się niedaleko malowniczy Zakrzówek.- Świetna komunikacja z południową obwodnicą miasta A4. - W pobliżu 5 minut pieszo znajdują się przystanki autobusowe oraz tramwajowe zapewniające komfortowy dojazd w każdy zakątek Krakowa zarówno autobusami (194, 609) jak i linią tramwajową (8, 10, 12, 11, 22, 23, 18, 52, 72) dojazd do centrum zajmuję 10-15 minut.- W pobliżu: Kobierzyńska, Kapelanka, Brożka, Lipińskiego, Kampus UJ, Tesco, Buma, Sabre, HSBC, Kapelanka 42, Bonarka.BUDYNEK:Czteropiętrowy blok z 2016 wyposażony w cichobieżne windy, parking naziemny oraz podziemny. Centralne ogrzewanie oraz ciepła woda sieć miejska - MPEC. Kaucja 1900 PLN. Możliwość wynajęcia miejsca postojowego w garażu podziemnym (200 zł/mc). OPŁATY: 1900 PLN + 310 PLN (czynsz) + prądTEL: 536-535-672 Nr ogłoszenia: 1278

16.02|06:06

0
2 POKOJE *** 52 M2 *** AL. POKOJU *** GRZEGÓRZKI

www.gumtree.pl 1800 Kraków

Do wynajęcia 2 duże pokoje dwuosobowe: 21 m2 i 13 m2, nieprzechodnie z oddzielną kuchnią, w pełni wyposażone pokoje. Świetny dojazd tramwajowy przy rondzie Grzegórzeckim. Ciepłe, jasne mieszkanie po remoncie, centralne ogrzewanie i woda wliczone w czynsz. W każdym pokoju znajduje się duża szafa zasuwana z lustrami, również w przedpokoju. W większym pokoju z balkonem znajdują się 2 większe łóżka, w mniejszym pokoju znajdują się 2 tapczany. Pralka, lodówka, mieszkanie po remoncie. Umowa do końca czerwca 2019, bez żadnych opłat za wakacje. OPŁATY: 1800 PLN + 450 PLN (czynsz) + UPC + prąd + gaz TEL: 536-535-672 Nr ogłoszenia: 1248

16.02|06:06

0
DĘBNIKI *** UL. KAPELANKA *** 3 POKOJE *** 61 M2

www.gumtree.pl 2150 Kraków

DĘBNIKI *** Do wynajęcia od zaraz w Centrum Krakowa mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, łazienka, osobne WC Mieszkanie położone jest w cichej i spokojnej okolicy. Do Wawelu, Starego Miasta, Kazimierza jest niespełna 1 km. Bardzo dobra komunikacja miejska. W pobliżu znajdują się sklepy: Żabka, Carrefour, Tesco. W bliskiej odległości znajdują się Skałki Twardowskiego. Mieszkanie świeżo po remoncie, przeznaczone pod wynajem dla studentów lub osób pracujących; 2 pokoje jednoosobowe po ok. 12 m2. Mieszkanie umeblowane i w pełni wyposażone w podstawowy sprzęt AGD. Kaucja za 1 m-c płatna gotówką w dniu podpisania umowy nie krótszej niż jeden rok. OPŁATY : 2150 zł + 800 zł (czynsz adm.) + prąd, gaz, woda TEL. 730-603-941 nr ogłoszenia: 1179

21.01|07:36

0
RUCZAJ === UL. MIŁKOWKSIEGO === 3 POKOJE === 72 M2

www.gumtree.pl 2400 Kraków

RUCZAJ **** Do wynajęcia mieszkanie w nowocześnie zaprojektowanym budynku na ul. Miłkowskiego 11a. Mieszkanie składa się z 2 niezależnych (nieprzechodnich) pokoi (17m2) i (23m2), salonu z kuchnią, łazienki, garderoby i przedpokoju. Całość to 70 m2 położone na 7 piętrze w 10 piętrowym ogrodzonym apartamentowcu ”Konstelacja” z recepcją oraz ochroną. Kuchnia jest całkowicie urządzona (okap, lodówka, zmywarka, pralkosuszarka (nie trzeba prasować), piekarnik, mikrofale, mikser, toster oraz komplet naczyń. Telewizor 42 cale na ścianie w salonie. W skład łazienki wchodzi kabina prysznicowa z wbudowanym radiem, sauną i innymi bajerami. W mieszkaniu jest już podłączony szybki bezprzewodowy Internet. W bliskiej okolicy Tesco, Kampus UJ oraz przystanki autobusowe. OPŁATY: 2400 PLN + 480 (czynsz) + prąd TEL: 536-546-018 Nr ogłoszenia: 1229

21.01|07:36

0
42 M2 === UL. POD FORTEM === KROWODRZA === 2 POKOJE

www.gumtree.pl 1900 Kraków

KROWODRZA **** Eleganckie, w pełni wyposażone mieszkanie, położone w spokojnej dzielnicy na najwyższym piętrze (8) w nowym budynku powstałym 2010 roku (oddane do użytku w listopadzie). Dojście na piechotę na rynek zajmuje do 30 minut (samochodem czy taksówką jakieś 5-7), w pobliżu jest przystanek tramwajowy (Bratysławska) jak również przystanek autobusowy (130) oraz stacja Łobzów. Tuż obok bloku znajduje się Biedronka oraz Tesco. Mieszkanie składa się z:- przedpokoju (ponad 5 m2)- łazienki (3.8 m2)- sypialni (10.5 m2)- duży pokój z aneksem kuchennym (20.5 m2)- balkon (ok 9 m2)Jest to najwyższe piętro z ładnym widokiem z balkonu. Na piętrze znajdują się tylko 3 inne mieszkania, co powoduje, że jest cicho i spokojnie. Nie ma też sąsiadów zaglądających przez okno, czy też balkon:)Są oczywiście wszystkie sprzęty kuchenne (płyta, kuchenka, mikrofala oraz lodówka), pralka, telewizor, żelazko i odkurzacz. OPŁATY: 1900 PLN + 400 PLN (czynsz) + prąd oraz internetTEL: 536-452-057 Nr ogłoszenia: 1202

22.01|06:47

0
46 M2 === 2 POKOJE ==== RUCZAJ === UL. PRYLIŃSKIEGO

www.gumtree.pl 1700 Kraków

46 M2 ++++ Do wynajęcia od stycznia lub lutego 2019 roku słoneczne, dwupokojowe wyposażone mieszkanie po remoncie (odmalowane ściany, wstawione nowe szafy). Mieszkanie jest położone na pierwszym piętrze, w dwupiętrowym bloku, w cichej i kameralnej okolicy. Teren ogrodzony. LOKALIZACJA: Lokalizacja sprzyja aktywnemu wypoczynkowi: biegacze, rowerzyści dla Was wokół sporo zieleni, Górka Pychowicka, Zakrzówek, trasa do Tyńca. Kanapowcy - bez obaw! Też się tu odnajdziecie: jasny i przytulny salon oraz 2 minuty do dobrej pizzerii. Jakkolwiek przyjdzie Wam tu żyć, oddalone o 4 minuty spacerkiem Termy Krakowskie zregenerują każdego. W pobliżu: miły warzywniak, sklep spożywczy, poczta i Żabka. Niedaleko Kaufland i Tesco. Blisko Kampus UJ, strefa ekonomiczna. Dobry dojazd do A4. Najbliższe przystanki: Pychowice 2 - linie: 112, 162, 612 (9 minut pieszo), Norymberska - linie: 11, 17, 18, 52, 62, 194, 662 (12 minut pieszo). Kaucja 1700 zł. Ogrzewanie jest na prąd, w mieszkaniu znajduje się zegar, którym można ustawić grzejniki według własnego trybu. Moje opłaty za prąd: latem - ok. 100 zł, zimą - ok. 200 zł. OPŁATY: 1700 PLN + 255/366 PLN (czynsz) + prądTEL: 536-546-018 Nr ogłoszenia: 1237

22.01|06:47

0
4 POKOJE *** 107 M2 *** UL. CHMIELENIEC *** RUCZAJ

www.gumtree.pl 3200 Kraków

CZTERY POKOJE! *** Do wynajęcia mieszkanie o powierzchni 107 m2. Powierzchnie dodatkowe to dwa balkony po 25 m2 każdy i garaż wolnostojący. Balkony są przestronne z obszernymi wnękami tarasowymi, dające możliwość wystawienia mebli ogrodowych i odpoczynku w poczuciu prywatności bez bezpośredniego sąsiedztwa. Mieszkanie składa się z trzech sypialni, salonu, bardzo dużej otwartej kuchni, łazienki z wanną z zabudową prysznicową. Elegancki drewniany dębowy parkiet. W mieszkaniu znajdują się dwie pojemne szafy wnękowe i pomieszczenie gospodarcze. W jednej z sypialni wydzielono bardzo funkcjonalną cześć biurową. Połączenie obszernego salonu z częscią jadalną, z kuchnią i dużym holem daje poczucie przestrzeni i komfortu. Kuchnia i łazienka wyposażone, umeblowane. Pomieszczenie gospodarcze. Pozostałe umeblowanie - do uzgodnienia. Mieszkanie jest bardzo ciche, zlokalizowane w spokojnej okolicy. Idealne dla rodziny z dziećmi. Miłe, przyjazne sąsiedztwo. Piękny widok na panoramę Krakowa i kopiec Kościuszki z ósmego piętra od strony salonu i kuchni. Budynek zlokalizowany w najprzyjemniejszej części Ruczaju, dużo przestrzeni miedzy budynkami, place zabaw, ogródek jordanowski, dwa wybiegi dla psów, lasek ze stadniną koni. Pełna infrastruktura: poczta, sklepy, restauracje, kawiarnie, wybór usług fryzjerskich, kosmetycznych, gabinety lekarskie, gabinet weterynaryjny. Dwa przystanki tramwajowe dalej mieści się publiczna Poradnia Lekarska Kraków Południe. W bezpośrednim sąsiedztwie usytuowane są przedszkola państwowe i prywatne. 3-4 minuty drogi do najbliższego przystanku tramwajowego i autobusowego (Chmieleniec). Podróż samochodem na lotnisko zajmuje około 15- 20 min. OPŁATY: 3200 zł + 650 zł (czynsz adm.) + prąd TEL: 730-604-157 nr ogłoszenia: 1127

22.01|06:47

0
46 M2 === 2 POKOJE ==== RUCZAJ === UL. PRYLIŃSKIEGO

www.gumtree.pl 1700 Kraków

46 M2 ++++ Do wynajęcia od stycznia lub lutego 2019 roku słoneczne, dwupokojowe wyposażone mieszkanie po remoncie (odmalowane ściany, wstawione nowe szafy). Mieszkanie jest położone na pierwszym piętrze, w dwupiętrowym bloku, w cichej i kameralnej okolicy. Teren ogrodzony. LOKALIZACJA: Lokalizacja sprzyja aktywnemu wypoczynkowi: biegacze, rowerzyści dla Was wokół sporo zieleni, Górka Pychowicka, Zakrzówek, trasa do Tyńca. Kanapowcy - bez obaw! Też się tu odnajdziecie: jasny i przytulny salon oraz 2 minuty do dobrej pizzerii. Jakkolwiek przyjdzie Wam tu żyć, oddalone o 4 minuty spacerkiem Termy Krakowskie zregenerują każdego. W pobliżu: miły warzywniak, sklep spożywczy, poczta i Żabka. Niedaleko Kaufland i Tesco. Blisko Kampus UJ, strefa ekonomiczna. Dobry dojazd do A4. Najbliższe przystanki: Pychowice 2 - linie: 112, 162, 612 (9 minut pieszo), Norymberska - linie: 11, 17, 18, 52, 62, 194, 662 (12 minut pieszo). Kaucja 1700 zł. Ogrzewanie jest na prąd, w mieszkaniu znajduje się zegar, którym można ustawić grzejniki według własnego trybu. Moje opłaty za prąd: latem - ok. 100 zł, zimą - ok. 200 zł. OPŁATY: 1700 PLN + 255/366 PLN (czynsz) + prądTEL: 536-546-018 Nr ogłoszenia: 1237

23.01|05:46

0
53 M2 === CENTRUM === UL. WORCŁAWSKA === 2 POKOJE

www.gumtree.pl 2500 Kraków

CENTRUM **** Superkomfortowe nowe mieszkanie 43 m2, ul. Wrocławska, 2 km do Rynku Głównego. Dwa pokoje, salon z aneksem kuchennym i sypialnia, wystawa zachodnia, I piętro, winda, miejsce postojowe. Kuchnia w pełni wyposażona w nowe urządzenia: lodówka, płyta grzewcza, okap, piekarnik, zmywarka, czajnik elektryczny. W przedpokoju szafa dwudrzwiowa i szafka na obuwie. W salonie rozkładany wypoczynek, podwyższany i rozkładany stół, meble pod TV, telewizor samsung 41 cali. W sypialni duża zabudowana szafa, podwójne łóżko ze schowkiem na pościel (możliwość rozsunięcia łóżek), duży nakastlik. We wszystkich oknach rolety. W łazience pralka bosch, szafka pod umywalkę, duża szafa nad muszlą toaletową, prysznic z deszczownicą. Duży balkon. Przystanek autobusowy pod domem, w pobliżu sklepy spożywcze, apteka, poczta, ogródek dla dzieci, stacja rowerów miejskich, nieco dalej przychodnie lekarskie, szpital. W odległości 5 min. pieszo przystanek kolei miejskiej (lotnisko Balice, Zabierzów Centrum Biznesowe, Kraków Główny, Wieliczka.OPŁATY: 2500 PLN + mediaTEL: :536-452-057 Nr ogłoszenia: 1200

23.01|05:46

0
42 M2 === UL. POD FORTEM === KROWODRZA === 2 POKOJE

www.gumtree.pl 1900 Kraków

KROWODRZA **** Eleganckie, w pełni wyposażone mieszkanie, położone w spokojnej dzielnicy na najwyższym piętrze (8) w nowym budynku powstałym 2010 roku (oddane do użytku w listopadzie). Dojście na piechotę na rynek zajmuje do 30 minut (samochodem czy taksówką jakieś 5-7), w pobliżu jest przystanek tramwajowy (Bratysławska) jak również przystanek autobusowy (130) oraz stacja Łobzów. Tuż obok bloku znajduje się Biedronka oraz Tesco. Mieszkanie składa się z:- przedpokoju (ponad 5 m2)- łazienki (3.8 m2)- sypialni (10.5 m2)- duży pokój z aneksem kuchennym (20.5 m2)- balkon (ok 9 m2)Jest to najwyższe piętro z ładnym widokiem z balkonu. Na piętrze znajdują się tylko 3 inne mieszkania, co powoduje, że jest cicho i spokojnie. Nie ma też sąsiadów zaglądających przez okno, czy też balkon:)Są oczywiście wszystkie sprzęty kuchenne (płyta, kuchenka, mikrofala oraz lodówka), pralka, telewizor, żelazko i odkurzacz. OPŁATY: 1900 PLN + 400 PLN (czynsz) + prąd oraz internetTEL: 536-452-057 Nr ogłoszenia: 1202

23.01|05:46
  • >> Dalej